vervangen CVE unit

De mechanische ventilatie wordt slecht onderhouden. Schoonmaken en nakijken is er vaak niet bij.
U wordt hiervoor als bezitter ongemerkt gestraft. Door de jaren heen stijgt het stroomverbruik ongemerkt.

Verbruik

Mechanische ventilatoren op wisselstroom gebruiken in ruststand minimaal 20 Watt. Dat is de stand die
het meeste voorkomt in huis. Wanneer er bewust meer geventileerd wordt, dan stijgt het verbruik naar 70 tot 100 Watt.
Dit  is niet zo erg, want het is maar ‘even’.  Wel is het zo dat uw gemiddeld gebruik dus altijd aanzienlijk meer dan 20 Watt bedraagt.
En wel 24 uur per dag, jaar in jaar uit. Zo’n mechanische unit gaat zonder problemen een kleine 15 jaar mee.

Zuinige mechanische ventilatie

Ventilatiefabrikanten als Stork (met de Storkair) en Itho (met de CVE Ecofan) hebben de afgelopen jaren een range gelijkstroomventilatoren
geïntroduceerd die voor de consument nogal wat voordelen hebben.

Allereerst gebruiken de gelijkstroomventilatoren heel veel minder energie dan de oude wisselstroom ventilatoren.
Wel 80% minder. Een Itho CVE Ecofan heeft een rustverbruik van ongeveer 3 Watt. Ook als de ventilator in een hogere stand wordt gezet
blijft het verbruik meer dan de helft lager t.o.v. een wisselstroomventilator. Verder vergen ze door de toepassing van nieuwe materialen en
technieken ook minder onderhoud en gaan langer mee.

Wie actief probeert om het elektriciteitsverbruik naar beneden te brengen in huis en/of duurzamer te leven en beschikt over een mechanische
ventilatie, kan met de vervanging van de unit een hoog rendement behalen, tot wel 360KWh per jaar!

Wanneer u bijvoorbeeld zonnepanelen zou aanschaffen die 360 KWh opwekken per jaar, dan bent u waarschijnlijk tienmaal zoveel geld kwijt
voor de aankoop en installatie van de panelen. In dat licht bezien is de vervanging van de mechanische ventilatie een van de meest rendabele
investeringen die u kunt doen om het elektriciteitsverbruik naar beneden te brengen. Zonder comfortverlies.

Klik hier voor onze tarieven.

Klik hier voor contact of het maken van een afspraak